Královský institut politických nauk

Královský institut politických nauk s potěšením zve nejen odbornou veřejnost na konferenci Finis koncertu velmocí: Evropa a Rakousko-uherská monarchie na konci dlouhého 19. století. Předseda jeho správní rady Petr Nohel v programu vystoupí s příspěvkem: Aktualizace Habsburského rodinného statutu před a po roce 1918.

Anotace: Habsburský rodinný statut byl vydán v roce 1839 císařem Ferdinandem zv. Dobrotivým. a stal se základní normou souhrnně upravující vnitřní záležitosti Arcidomu Habsbursko-Lotrinského. Tento dynastický zákon nebyl veřejný, jeho vymáhání však bylo hlavou rodu vždy důsledně vyžadováno mj. proto, že do určité míry nahrazoval obecné zákony, z jejichž působnosti byli členové dynastie prakticky vyjmuti. Statut se navíc vyjadřoval také k jejich sňatkovým povinnostem, což mělo vliv na nástupnictví, titulaturu a v důsledku tedy i na samotné členství v panovnické rodině. Statut byl aktualizován nejen v roce 1900 císařem Františkem Josefem I., ale překvapivě i v roce 2011 Karlem Habsburským. Ukázalo se tak mimochodem, že současná rodina se soukromě některými jeho ustanoveními stále řídí.

Více informací o konferenci: www.finiskoncertu.cz