Královský institut politických nauk

monitorováním otevřených zdrojů z hlediska základního cíle činnosti ústavu;

  • shromažďováním a vyhodnocováním dat a jejich analýz;

  • zajišťováním příslušných průzkumů veřejného mínění;

  • tvorbou odborných stanovisek, programových dokumentů a argumentačních materiálů;

  • vydáváním periodických i neperiodických materiálů, sborníků, policy-paperů apod.;

  • vlastní výzkumnou činností 

  • spoluprací se zahraničními institucemi;

  • participací na mezinárodních projektech;

  • pořádáním odborných seminářů a konferencí