Královský institut politických nauk

Královský institut politických nauk s potěšením zve nejen odbornou veřejnost na konferenci Finis koncertu velmocí: Evropa a Rakousko-uherská monarchie na konci dlouhého 19. století. Předseda jeho správní rady Petr Nohel v programu vystoupí s příspěvkem: Aktualizace Habsburského rodinného statutu před a po roce 1918.

Anotace: Habsburský rodinný statut byl vydán v roce 1839 císařem Ferdinandem zv. Dobrotivým. a stal se základní normou souhrnně upravující vnitřní záležitosti Arcidomu Habsbursko-Lotrinského. Tento dynastický zákon nebyl veřejný, jeho vymáhání však bylo hlavou rodu vždy důsledně vyžadováno mj. proto, že do určité míry nahrazoval obecné zákony, z jejichž působnosti byli členové dynastie prakticky vyjmuti. Statut se navíc vyjadřoval také k jejich sňatkovým povinnostem, což mělo vliv na nástupnictví, titulaturu a v důsledku tedy i na samotné členství v panovnické rodině. Statut byl aktualizován nejen v roce 1900 císařem Františkem Josefem I., ale překvapivě i v roce 2011 Karlem Habsburským. Ukázalo se tak mimochodem, že současná rodina se soukromě některými jeho ustanoveními stále řídí.

Více informací o konferenci: www.finiskoncertu.cz

S velikou radostí oznamujeme, že byl ustaven Královský institut politických nauk. Hlavním jeho posláním je pořádat přednášky, výzkum a publikační činnost směřující k otevřené celospolečenské diskusi o vhodném státním uspořádání naší země a to s respektem k hodnotám, z nichž evropská kultura a civilizace vzešla.

Pevně věříme, že po úplném zrušení protiepidemických opatření bude Institut ve vhodných prostorách pořádat pravidelné odborné přednášky spojené s diskusí, jakož i vydávat publikace zaplňující všelijaké mezery. 

První akce institutu bude tento čtvrtek 10. 6. od 18 hodin, na počest prince Filipa, vévody z Edinburghu, manžela britské královny Alžběty, u příležitosti jeho nedožitých 100. narozenin. Akce proběhne zatím stále ještě online: v úvodu budou podrobněji představeny činnost a záměry institutu, hlavním bodem programu bude prezentace první publikace Institutu, věnovaná původu a rodovým vazbám nedávno zesnulého prince Filipa. 

Publikaci představí její autor Petr Nohel. Po skončení prezentace bude možné stáhnout publikaci zdarma v elektronické podobě, a to v českém nebo anglickém vydání.

K prezentaci se můžete připojit na tomto odkaze:

https://zoom.us/my/prince.philip

Těšíme se na Vaši účast!